Detalii privind instalarea fosei septiceO fosă septică este o instalație specială de tratare a apelor uzate menajere, care funcționează fără a fi conectată la sistemul centralizat de canalizare. În prezent, astfel de instalații sunt utilizate în mod activ în casele private, cabane, case de vacanță, tabere turistice și alte facilități situate la o distanță considerabilă de liniile de canalizare ale orașului. 

Din punct de vedere constructiv, o fosă septică este un rezervor de decantare conceput pentru tratarea apelor uzate prin sedimentare gravitațională și filtrare ulterioară. În timpul procesului de dezghețare, toate impuritățile și impuritățile se scufundă pe fundul rezervorului sau plutesc la suprafață sub formă de pelicule de grăsime, lichidul curge în cameră pentru post-tratare sau merge către un câmp de filtrare special echipat. Instalarea unei stații locale de tratare a apelor uzate are o serie de caracteristici importante, a căror respectare va avea un impact direct asupra performanței echipamentului. Astfel de lucrări sunt mai bine lăsate în seama unor profesioniști cu experiență, care dispun de competențele și echipamentele tehnice adecvate. 

Primul pas în realizarea lucrărilor de montaj fose septice este determinarea unui loc adecvat pentru instalație. Atunci când se amplasează fosa septică în aceeași zonă cu locuința, este important să se respecte reglementările de mediu. Există trei puncte cheie de luat în considerare:

Rezervorul de ape uzate trebuie amplasat la o distanță de cel puțin 7 m față de puțuri sau foraje. În cazul în care există un corp de apă în apropierea parcelei, distanța până la fosa septică trebuie să fie de cel puțin 50 m; Distanța față de clădirile rezidențiale și gardurile vecine trebuie să fie de cel puțin 4 m; Amplasarea fosei septice trebuie aleasă astfel încât un camion de canalizare să se poată apropia de ea fără probleme după aceea. Distanța dintre rezervor și parcarea propusă nu trebuie să fie mai mare de zece metri.

Pentru prelucrarea impurităților organice din instalații, se folosesc biopreparate speciale, a căror acțiune se bazează pe activitatea coloniilor de bacterii anaerobe. Procesele de transformare sunt însoțite de emisii de cantități mari de gaze, a căror apropiere de clădirile rezidențiale este extrem de nedorită. În astfel de cazuri, zona de protecție sanitară trebuie să fie de cel puțin 15 m. Informații importante! Nerespectarea normelor și reglementărilor și nerespectarea ordinii specificate privind montajul fosei septice pe site poate duce la contaminarea apei potabile cu substanțe otrăvitoare, la distrugerea fundațiilor și la alte consecințe negative. În cazul încălcărilor identificate de către reprezentanții autorizați ai serviciului de salubritate sau al plângerilor din partea vecinilor, instalația de tratare a apelor uzate trebuie demontată și mutată într-un loc mai adecvat (serviciile de instalare sunt plătite integral de către contravenient). 

De asemenea, nu este recomandabil ca fosa septică să fie amplasată la o distanță mare de casă, deoarece acest lucru ar implica costuri nejustificate pentru instalarea unei conducte de apă lungi. În cele mai multe cazuri, o astfel de soluție duce, de asemenea, la defecțiuni și blocaje frecvente. În cazul în care este necesar să se facă un cot pe traseul conductei, fiți pregătiți să instalați un puț de curbură în locul cotului. Autorizații pentru instalarea unei fose septice Planificarea pentru a instala un sistem autonom de tratare a apelor uzate pe terenul dumneavoastră, proprietarul trebuie să obțină toate autorizațiile necesare de la autoritățile competente. Trebuie să contactați Stația Sanitară și Epidemiologică și autoritatea locală de mediu. Autorizațiile se acordă după aprobarea unei reprezentări schematice a proiectului viitorului sistem. Principala condiție prealabilă este ca proiectul schematic să fie conform cu reglementările în vigoare. Ulterior, proiectarea schematică va servi drept ghid pentru lucrările de instalare. 

Acesta este un punct foarte important: sistemul de tratare a apelor uzate instalat pe amplasament trebuie să fie o reprezentare exactă a proiectului aprobat. Proprietarul trebuie să fie pregătit pentru inspecții inopinate ale sistemului și ale calității epurării apelor uzate. În cazul în care există un iaz în apropierea casei, autoritățile pot elibera o autorizație pentru deversarea efluenților tratați și a apelor subterane în iaz. O condiție prealabilă importantă în acest sens este reducerea ideală a concentrațiilor de poluanți. Este demn de remarcat faptul că acest lucru este extrem de dificil de realizat în circumstanțele actuale. Pregătirea gropii pentru instalarea fosei septice trebuie efectuată după ce au fost achiziționate toate componentele, pentru a se ține cont de dimensiunile și caracteristicile constructive ale fosei existente. Nu săpați groapa în avans, deoarece există riscul de inundare cu apă subterană și riscul de prăbușire a pereților gropii este prea mare.


Post a Comment

Previous Post Next Post